Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 3ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Ανάκληση των αιθμ. 268/2014 & 297/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Δήμου Σοφάδων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΣΔΕ 2021).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο εκτός αναδασμού Ανάβρας, (θέση Λαχανόκηποι), ιδιοκτησίας Πράντζιου Πασχάλη του Δημητρίου, για την έκδοση άδειας ανέγερσης υπόστεγου, γεφυροπλάστιγγας και περίφραξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

 7. Τροποποίηση της αριθμ. 45/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 56,33264MWτης «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακη ΑΒΕΤΕ» αποτελούμενου από τέσσερις (4) επιμέρους Φ/Β σταθμούς στις θέσεις «Ανω Αγοριανη» (6,132 MW), «Αρνοβρυση 1» (19,99032 MW), «Αρνοβρυση 2» (19,99032 MW ) και «Πολεμιστρα» (10,22MW), των Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας και Ταμασίου στους Δήμους Δομοκού και Σοφάδων των Ν. Φθιώτιδας και Ν. Καρδίτσας αντίστοιχα.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Σοφαδίτη, επί του ομώνυμου ποταμού στις Τ.Κ. Κέδρου, Θραψιμίου και Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, της Υδροηλεκτρικης Ονοχωνου ΙΚΕ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

10. Έγκριση της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απαλλαγή εκ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και των αναλογούντων τελών κοινοχρήστων χώρων, των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου COVID-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ενεργοποίησης της πλατφόρμας  απαλλαγής δημοτικών τελών και μείωσης τέλους κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

12. Επικύρωση της αριθμ. 312/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

13. Παραίτηση του Δημάρχου Σοφάδων από Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.) και αντικατάστασή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

14. Παραίτηση του Δημάρχου Σοφάδων από Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.)» και αντικατάστασή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

15. Παραίτηση του Δημάρχου Σοφάδων από Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και αντικατάστασή του.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Προηγούμενο άρθρο Αποχαιρετώντας τους μαθητές της Γ΄Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Γιορτή για το περιβάλλον στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων