Ειδήσεις

3 έργα του Δήμου Παλαμά εντάχθηκαν στο LEADER 2014-2020


Με τις αρ. πρωτ. 4946/23-12-2019 και 4942/23-12-2019 αποφάσειςτου Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εντάχθηκαν οι παρακάτω πράξειςτου Δήμου Παλαμά στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.:

1)ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, προϋπολογισμού 200.000,00 €

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στον εκσυγχρονισμό των χώρων με οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εξοπλισμό όπου απαιτείται, του υφιστάμενου και εν λειτουργία  Εκθεσιακού Χώρου Στοιχείων αγροτικής Κληρονομιάς στην τοπική κοινότητα Ιτέας του Δήμου Παλαμά, στη συμπλήρωση εξοπλισμού για την επανατοποθέτηση των υφιστάμενων εκθεμάτων, τη σήμανση και τη δημιουργία εποπτικού υλικού συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού, με στόχο τη βελτιστοποίηση λειτουργίας του χώρου, ως ένα τοπικό Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά. Η Πράξη συνίσταται από διακριτά υποέργα που συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, πρ/σμού 90.000,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, πρ/σμού 24.800,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΈΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ, πρ/σμού 24.800,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 4:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, πρ/σμού 24.800,00 €

ΥΠΟΕΡΓΟ 5:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, πρ/σμού 35.600,00 €

Το Έργο (πράξη) αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Εκθεσιακού Χώρου Στοιχείων αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμά, μέσα από μια σειρά ήπιων παρεμβάσεων, αξιοποίησης του υπάρχοντος εκθεσιακού υλικού, συμπλήρωσης και αναβάθμισης προβολής με σύγχρονα μέσα. Στοχεύει κυρίως στη διαφύλαξη των εκθεμάτων του και μέσα από αυτά της τοπικής ιστορίας, μέσα από την κατά το δυνατόν σύγχρονη επιστημονικά και τεχνολογικά προσέγγιση και απόδοση της ιστορίας που διαθέτει και προβάλει τον υφιστάμενο Εκθεσιακό Χώρο Στοιχείων αγροτικής Κληρονομιάς του Δήμου Παλαμάκαι τη βελτίωση παροχής με οργανωμένη μόνιμη έκθεση, αλλά και ορισμένων διαδραστικών εμπειριών στους επισκέπτες, επομένως στη διαφύλαξη της ιστορίας μέσω της επαφής/χρήσης από τους κατοίκους του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, θα προφυλάξει τα εκθέματα, θα διατηρήσει την τοπική ιστορία και θα αποτελέσει ένα τοπικό σημείο ανάδειξης του πολιτισμού της περιοχής. Απευθυνόμενο  στους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Παλαμά, στοχεύει στην ενίσχυση της μνήμης και τη σύνδεση των νέων με τον πολιτισμό και την ιστορία. Στο πλαίσιο αυτό, θα λειτουργήσει συνεργατικά με άλλες κοινωνικού χαρακτήρα δομές και δραστηριότητες στο Δήμο (π.χ. ΚΑΠΗ, σχολεία κλπ.), συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, χωρίς αποκλεισμούς, δεδομένου άλλωστε ότι ο πολιτισμός αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”, προϋπολογισμού 34.937,60 €.

Ο Δήμος μας θα προβεί στην προμήθεια 2.000 αντιτύπων του ιστορικού έργου της πόλης και του Δήμου, για την κάλυψη  αναγκών που θα προκύψουν στο πλαίσιο  εθνικών και διεθνών ανταλλαγών, τα οποία θα προσφέρονται σε επίσημους, φορείς και προσκεκλημένους του Δήμου, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση διακεκριμένων καλεσμένων – επισκεπτών, συνοδευόμενα απόέγχρωμες συρταρωτές προστατευτικές θήκες.

Αντικείμενο της έκδοσης είναι η αποτύπωση της ιστορίας του τόπου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, διατρέχοντας όλο το ιστορικό φάσμα, με έμφαση στις περιόδους και στα γεγονότα εκείνα που άφησαν το στίγμα τους σε τοπικό επίπεδο και αποτελούν “ορόσημα” στη διαμόρφωση του παρελθόντος και του μέλλοντος.

Στην έκδοση θα συμπεριληφθούν σπάνια αρχειακά τεκμήρια, ενώ θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και τεκμήρια από τοπικές συλλογές, μαρτυρίες κ.λπ. Επίσης θα περιλαμβάνονται σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις μνημείων, αρχαιολογικών τόπων, κ.ά. σημείων ειδικού ενδιαφέροντος. Για την πληρέστερη δε τεκμηρίωση του έργου θα πρέπει να υπάρχει η συνδρομή μεγάλων Μουσείων και Ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και η συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Ακόμη στην έκδοση θα παρουσιάζονται όψεις της αυτοδιοικητικής ιστορίας του Δήμου, οι κύριες διοικητικές μεταβολές, τα αναπτυξιακά έργα, οι τοπικοί άρχοντες κ.λπ.

Τέλος σε ξεχωριστή ενότητα θα προβάλλεται η σύγχρονη όψη και η οργάνωση του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και αναφορών σχετικών με το φυσικό κεφάλαιο, τη περιβαλλοντική μέριμνα, τα μεγάλα έργα, τις υποδομές κ.λπ. Γενικώς στόχος αυτής της ενότητας θα είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας καθώς και το αντίκτυπο της στις μέρες μας.

Η έκδοση θα είναι δίγλωσση (ελληνικά, με αγγλική περίληψη 30% σε κοινή εκτύπωση).

Την έρευνα και συγγραφή θα αναλάβει καταξιωμένη επιστημονική ομάδα με πλούσια εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό πεδίο.

3)  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση (εξοικονόμηση ενέργειας) του Δημοτικού παιδικού σταθμού Παλαμά. Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

Θερμοηχομόνωση της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου με εξηλασμένη πολυστερίνη, θερμομόνωση της οροφής με πλάκες ορυκτοβάμβακα, τοποθέτηση υαλλόθυρων και υαλλοστασίων με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, Τοποθέτηση λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης καυσαερίων, θερμαντήρα νερού και κλιματιστικών.

Με τις παραπάνω ενεργειακές παρεμβάσεις το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά από την κατηγορία Η στην κατηγορία Β.

 

Προηγούμενο άρθρο Η ακολουθία του Εσπερινού της Δεσποτικής εορτής της του Χριστού Γεννήσεως
Επόμενο άρθρο Η προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις λαϊκές διαδηλώσεις θα πέσει στο κενό