Ειδήσεις

Ποσό 6.300.000 ευρώ για την Καρδίτσα μέσω Leader


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποφάσισε την κατανομή κονδυλίων του προγράμματος CLLD / LEADER. Στο Νομό Καρδίτσας θα διατεθεί ποσό 6.300.000 € (δημόσια δαπάνη) για την υλοποίηση επενδύσεων (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα), στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER / CLLD της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ, ως αποτέλεσμα της συστηματικής, επίπονης και αποτελεσματικής δουλειάς των στελεχών της.

Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 9.000.000 €, θα δώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση σε όλη την περιοχή παρέμβασης προσφέροντας ευκαιρίες σε κατοίκους, νέους, αγρότες και επιχειρηματίες να επιχειρήσουν καινοτομικά, συνεργατικά και δημιουργικά.

Μέσω του προγράμματος θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις :

  • Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή,
  • Στήριξη της μεταφοράς γνώσεων, της ενημέρωσης, της επιμόρφωσης και των ανταλλαγών για απόκτηση δεξιοτήτων,
  • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων,
  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας και αύξηση της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία αφορά επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
  • Βασικές υπηρεσίες, ανάπλαση χωριών και διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς,
  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας του δασοκομικού τομέα,
  • Ανάπτυξη συνεργασιών, δικτυώσεων, συνεργατικών σχημάτων και εφοδιαστικών αλυσίδων αξίας,
  • Σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας

Σημειώνουμε ότι το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER / CLLD διαρθρώνεται γύρω από τη βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα :

‘’Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας σε κάθε τομέα και με κάθε μορφή, με προτεραιότητα στο αγρο-διατροφικό σύμπλεγμα, για δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης’’

ως απάντηση στο κυρίαρχο πρόβλημα της απώλειας επιχειρήσεων και της αύξησης της ανεργίας ενώ παράλληλα στοχεύει σε ενέργειες που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία της αγροτικής υπαίθρου της Καρδίτσας καθώς και σε δράσεις ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής.

Ως περιοχή εφαρμογής LEADER / CLLD ορίστηκαν οι 144 Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Καρδίτσας με μόνη εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Καρδίτσας με έκταση 2.630,36 km2 και μόνιμο πληθυσμό 76.488 κατοίκους (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011).

Ως δικαιούχοι του προγράμματος προβλέπονται φυσικά και νομικά πρόσωπα (μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), συλλογικά σχήματα αλλά και δημόσιοι φορείς της περιοχής.

Τα ποσοστά χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα είναι 45, 50 ή 65% για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ανάλογα με το ύψος προϋπολογισμού, την κατηγορία και τον τύπο της επένδυσης) και από 80% έως 100% για τα δημόσιου χαρακτήρα έργα και τις συλλογικές ενέργειες.

Το προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των ενδιαφερομένων και υποψηφίων δικαιούχων, προκειμένου αυτοί να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος).

 

Αλεξάκος Φώτιος

Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Απάντηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσία για το δρόμο στο Πετροχώρι
Επόμενο άρθρο Ο Χριστουγεννιάτικος καφές του Συλλόγου Γυναικών Παλαμά