Κ. Παπαλός: Αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER


 Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, με την 1/27-06-2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος για την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης, η διαδικασία αξιολόγησης των 36 επενδυτικών σχεδίων Συνολικού Προϋπολογισμού 2.803.799,41 € που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 Με την απόφαση της επιτροπής εγκρίνονται προς ενίσχυση 22 επενδυτικά σχέδια Συνολικού Προϋπολογισμού 2.201.344,98 €, ενώ επιλαχούσες είναι 4 προτάσεις (Σ.Π. 424.416,28 € ) λόγου μη επαρκούς διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και η υποβολή Τεχνικών Δελτίων στην ΕΥΕ του ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για την έκδοση απόφασης ένταξης/ χρηματοδότησης των εγκεκριμένων έργων και η πραγματοποίηση της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την απορρόφηση του αδιάθετου προϋπολογισμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 7,6 εκ. Ευρώ.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί  πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων ανά Δράση :


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)  ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

Τοπικό Πρόγραμμα «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»

 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.)  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σ

Α/Α

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(*) ΤΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ / ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΕΙ-ΝΟΜΕΝΟΣ

ΕΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΟΣ

ΔΡΑΣΗ L123-α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων – Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ιε/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΚΟΝΤΟΖΗΣΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΑΠO ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

41,56

ΕΓΚΡΙΣΗ

375.418,67 €

367.800,00 €

367.800,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 900.000€                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L123-α :

 

375.418,67 €

367.800,00 €

367.800,00 €

ΔΡΑΣΗ L312-1 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1α/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΦΥΤΣΙΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

47,66

ΕΓΚΡΙΣΗ

130.246,70 €

128.300,00 €

128.300,00 €

2

ΓΙΑΠΑΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

44,66

ΕΓΚΡΙΣΗ

80.996,50 €

77.000,00 €

205.300,00 €

ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

296.208,63 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 1.260.000€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L312-1 :

 

507.451,83 €

205.300,00 €

205.300,00 €

ΔΡΑΣΗ L312-2 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ιστ/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΑΚΡΙΔΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΠΗΤΩΝ – ΜΟΚΕΤΩΝ ΑΚΡΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
T.Κ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ

43,61

ΕΓΚΡΙΣΗ

239.809,41 €

230.000,00 €

230.000,00 €

2

ΑΚΡΙΔΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
T.Κ ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ

36,61

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

178.502,00 €

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. – ΚΡΑΝΗΣ Γ. Ο.Ε. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε.- ΚΡΑΝΗΣ Γ. Ο.Ε.- ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

260.449,00 €

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Ε.Π.Ε   (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

299.296,10 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 420.000€                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L312-2 :

 

978.056,51 €

230.000,00 €

230.000,00 €

ΔΡΑΣΗ L312-3 :Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1β/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
T.Κ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

40,52

ΕΓΚΡΙΣΗ

299.990,00 €

268.000,00 €

268.000,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 375.000€                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L312-3 :

 

299.990,00 €

268.000,00 €

268.000,00 €

ΔΡΑΣΗ L313-2 : Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1γ/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

Τ.Ε.Δ.Κ.
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

64,00

ΕΓΚΡΙΣΗ

110.700,00 €

110.700,00 €

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (**)

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 80.000€                                                                             ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L313-2 :

 

110.700,00 €

110.700,00 €

ΔΡΑΣΗ L313-4 : Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1δ/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

89,33

ΕΓΚΡΙΣΗ

22.988,85 €

22.988,85 €

22.988,85 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 75.000€                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L313-4 :

 

22.988,85 €

22.988,85 €

22.988,85 €

ΔΡΑΣΗ L313-5 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ε/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΜΠΕΡΟ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τ.Κ ΛΑΜΠΕΡΟΥ

45,01

ΕΓΚΡΙΣΗ

242.110,33 €

221.000,00 €

221.000,00 €

ΠΟΥΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΡΥΣΗ ΔΥΟ (2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ 10 ΚΛΙΝΩΝ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ

28,63

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

391.683,40 €

ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

600.000,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 1.400.000€                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L313-5 :

 

1.233.793,73 €

221.000,00 €

221.000,00 €

ΔΡΑΣΗ L313-6 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής-  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1στ/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

54,81

ΕΓΚΡΙΣΗ

94.673,35 €

86.100,00 €

86.100,00 €

2

ΧΑΛΙΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ “ΚΤΗΜΑ ΧΑΛΙΛΗ” ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΠΠΑ – Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΠΠΑ

42,12

ΕΓΚΡΙΣΗ

60.697,17 €

46.400,00 €

132.500,00 €

3

ΜΟΡΕΛΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΟΡΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

40,16

ΕΓΚΡΙΣΗ

63.188,18 €

59.000,00 €

191.500,00 €

4

ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ “ΤΡΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ

35,16

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

146.313,00 €

5

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τ.Κ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

21,66

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

299.992,20 €

ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ  ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ- ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

95.102,19 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 885.000€                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L313-6 :

 

759.966,09 €

191.500,00 €

191.500,00 €

ΔΡΑΣΗ L313-8 : Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ζ/27-06-2011 απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER

1

“ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ Ε.Π.Ε”  (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΙΔΡΥΣΗ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ  ΡΟΥΣΣΟΥ

41,06

ΕΓΚΡΙΣΗ

300.000,00 €

252.000,00 €

252.000,00 €

ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ (7Χ7 & 5Χ5) ΣΤΗ Δ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΗΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Κ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

100.438,61 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 400.000€                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L313-8 :

 

400.438,61 €

252.000,00 €

252.000,00 €

ΔΡΑΣΗ L321-2 : Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1η/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ

90,00

ΕΓΚΡΙΣΗ

119.782,37 €

119.782,37 €

119.782,37 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 120.000€                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L321-2

 

119.782,37 €

119.782,37 €

119.782,37 €

ΔΡΑΣΗ L321-3 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1θ/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΙΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΡΙΝΗΣ Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. ΜΥΡΙΝΗΣ

81,76

ΕΓΚΡΙΣΗ

29.589,80 €

29.151,00 €

29.151,00 €

3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΡΦΟ-ΒΟΥΝΙΩΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΩΤΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ

75,88

ΕΓΚΡΙΣΗ

9.983,91 €

9.963,00 €

39.114,00 €

2

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦ. ΔΙΣΚΟΥ (CD) ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔ. ΣΤΟΛΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡ. ΤΜΗΜΑ. Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τ.Κ. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ

64,12

ΕΓΚΡΙΣΗ

11.900,00 €

9.975,00 €

49.089,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 60.000€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L321-3 :

 

51.473,71 €

49.089,00 €

49.089,00 €

ΔΡΑΣΗ L322-1 : Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ι/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΛΙΘΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ

81,88

ΕΓΚΡΙΣΗ

154.700,00 €

154.700,00 €

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (**)

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 120.000€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L322-1 :

 

154.700,00 €

154.700,00 €

ΔΡΑΣΗ L322-2 : Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ια/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

75,00

ΕΓΚΡΙΣΗ

141.713,50 €

141.713,50 €

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (**)

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 110.000€                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L322-2 :

 

141.713,50 €

141.713,50 €

ΔΡΑΣΗ L322-3 : Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ιβ/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

Κ. ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

83,89

ΕΓΚΡΙΣΗ

40.000,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

2

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

75,00

ΕΓΚΡΙΣΗ

26.631,54 €

21.046,97 €

61.046,97 €

3

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

71,67

ΕΓΚΡΙΣΗ

32.545,80 €

29.741,40 €

90.788,37 €

4

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

62,78

ΕΓΚΡΙΣΗ

39.982,94 €

33.432,57 €

124.220,94 €

5

ΚΑΤΕΡΗ  ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΕΡΗ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

61,67

ΕΓΚΡΙΣΗ

17.155,79 €

13.663,82 €

137.884,76 €

6

ΚΑΤΕΡΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΤΕΡΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τ.Κ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

56,11

ΕΓΚΡΙΣΗ

22.994,60 €

17.302,78 €

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (**)

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 140.000€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L322-3 :

 

179.310,67 €

155.187,54 €

137.884,76 €

ΔΡΑΣΗ L323-1 : Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ιγ/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΥΛΑΚΤΗΣ

75,60

ΕΓΚΡΙΣΗ

85.000,00 €

85.000,00 €

85.000,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 103.500€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L323-1 :

 

85.000,00 €

85.000,00 €

85.000,00 €

ΔΡΑΣΗ L323-4 : Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά –  Εγκρίνεται με την αριθμ. 1ιδ/27-06-2011 απόφαση της  Ε.Δ.Π. LEADER

1

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΗΣ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τ.Κ ΦΥΛΑΚΤΗΣ

87,65

ΕΓΚΡΙΣΗ

51.000,00 €

51.000,00 €

51.000,00 €

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης : 130.000€                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗ L323-4 :

 

51.000,00 €

51.000,00 €

51.000,00 €

(*) Ελάχιστη δυνατή βαθμολογία έγκρισης : 40 βαθμοί

Εγκρίνεται (αριθ. Απόφασης 1/27-06-2011) από την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ LEADER)

(**) Μη επαρκής διαθέσιμος Προϋπολογισμός Δράσης

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER

Παπαλός Κωνσταντίνος

Προηγούμενο άρθρο Σπ. Ταλιαδούρος: «Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της αποτυχημένης πολιτικής της Κυβέρνησης. Περιλαμβάνει κοινωνικά άδικα και πιο σκληρά μέτρα»
Επόμενο άρθρο Σε εξέλιξη η ανάπτυξη των υπηρεσιών τηλεφροντίδας χρόνιων παθήσεων στο Δήμο Kαρδίτσας