Ειδήσεις

Κερδοφόρο το 2015 για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας


Εγκρίθηκε κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, ο απολογισμός για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/15 έως και 31/12/15.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας σημείωσε μεγάλες επιτυχίες.

Πιο αναλυτικά, ο Πρόεδρός της κ. Γιώργος Μπούκης ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

«Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον λειτούργησε και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η μαζική εκροή καταθέσεων, η τραπεζική αργία και τα capital controls, που διαρκούν ακόμη και σήμερα, διαμόρφωσαν το μακροοικονομικό πλαίσιο. Έτσι, το γενικότερο πολιτικό και οικονομικό κλίμα επηρέασε τα μεγέθη και τα αποτελέσματα και της δικής μας τράπεζας. Η εκροή καταθέσεων, από την τράπεζα μας, ήταν αποτέλεσμα της ανησυχίας που επικράτησε σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2015. Όμως το υψηλό απόθεμα ρευστότητας που διατηρούσε η τράπεζα απέτρεψε τα προβλήματα στη λειτουργία της και δεν χρειάστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων όπως η προσφυγή στον Eυρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA).

Λόγω της κρίσιμης κατάστασης της Ελληνικής οικονομίας, το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αποφάσισε την μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους των ρευστών διαθεσίμων στην ΤτΕ. Η κίνηση αυτή μείωσε μεν την απόδοση των διαθεσίμων (πράγμα του αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις) θωράκισε όμως την τράπεζα έναντι πιθανών δυσμενών εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα. Η μείωση των συνολικών καταθέσεων και είχε θετικό αντίκτυπο, μειώνοντας αντίστοιχα και τα έξοδα από τόκους καταθέσεων. Αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και της μείωσης ρευστότητας ήταν η απόφαση του ΔΣ να ακολουθήσει πιο συγκρατημένους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με τον περιορισμό αποπληρωμών δόσεων δανείων που παρατηρήθηκε μετά την επιβολή των capital controls, οδήγησε στη μείωση των εσόδων από τόκους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τράπεζα μας για πρώτη φορά εφάρμοσε, ως είχε υποχρέωση, από τις αρχές του 2015 τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα οποία έχουν συνταχθεί οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στον απολογισμό. Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα υπήρξε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού και αναγνώρισης των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που επηρέασαν τα κεφάλαια της τράπεζας. Παρόλα αυτά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, κατατάσσοντας την τράπεζας μας στις πρώτες θέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε και η άσκηση προσομοίωσης δυσμενών καταστάσεων (stress test) που διενήργησε η ΤτΕ. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της άσκησης η τράπεζα μας ήταν στις δύο συνεταιριστικές τράπεζες που δεν παρουσίασαν ανάγκη ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης σε κανένα από τα δύο σενάρια (βασικό και δυσμενές). Το 2015 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά που πέρασε η ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα με τον κίνδυνο της κατάρρευσης και του GREXIT να σκιάζει όλη την οικονομική δραστηριότητα. Ακόμη και σε αυτή τη χρονιά η τράπεζα μας παρουσίασε κερδοφορία παρόλη την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η λογιστική αξία της μερίδας σημείωσε μικρή αύξηση – ουσιαστικά η τράπεζα απορρόφησε τις ζημίες της μετάβασης και τους κραδασμούς του οικονομικού περιβάλλοντος χωρίς επιβάρυνση στην περιουσία των μεριδιούχων. Αυτό δείχνει την υγεία των θεμελιωδών μεγεθών της τράπεζας που είναι αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης που ακολούθησαν όλες οι διοικήσεις από την ίδρυση της και του υψηλού επιπέδου των στελεχών της. Η αύξηση των μελών και σε αυτή τη χρονιά επιβεβαίωσε τη εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας στο τραπεζικό ίδρυμα της Καρδίτσας. Η τράπεζά μας πιστή στη στρατηγική της, ακολούθησε για άλλη μια χρονιά, συνετή πιστοδοτική πολιτική, επιλεκτική ανάπτυξη εργασιών και απέφυγε την έκθεση σε προϊόντα υψηλού κινδύνου. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται στο μέσο όρο του τραπεζικού συστήματος, με σαφή τάση μείωσης όπως δείχνουν τα πρόσφατα νούμερα. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας κατάφερε, παρά το μικρό της μέγεθος, να αποτελεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εποπτικών αρχών, φωτεινό παράδειγμα στο τραπεζικό σύστημα. Πρωτοπορεί σε Ελλάδα και Ευρώπη στην ανάπτυξη δράσεων που στόχο έχουν την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, την τόνωση της κοινωνικής οικονομίας, την ανάδειξη των παραγωγικών δομών της περιοχής μας. Μέσα στο 2015 η τράπεζα μας σημείωσε μια σημαντική επιτυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που έγινε μέλος στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ηθικών και εναλλακτικών τραπεζών (FEBEA). Σημαντική αναγνώριση για μια τράπεζα που από την ίδρυσή της έχει στο κέντρο της φιλοσοφίας της τον πελάτη και το μέλος. Παράλληλα, η Τράπεζα μας υπέβαλλε μέσα στο 2015 προτάσεις συνεργασίας και με άλλους Ευρωπαικούς Φορείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την Τράπεζα, όπου αξιοποιώντας όλα τα μέσα θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην τοπική επιχείρηση και οικογένεια, ασφάλεια, στήριξη και προοπτική για ανάπτυξη».

 

Στόχοι 2016

Η Τράπεζα διήλθε κατά τη διάρκεια του 2015 τη μεγαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων χρόνων, αναγκαζόμενη να λειτουργήσει σε ένα δύσκολο και πρωτόγνωρο τραπεζικό περιβάλλον. Ωστόσο, κατάφερε να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, ενώ διατήρησε σε αρκετά υψηλό επίπεδο την ρευστότητα της. Βασικοί στόχοι της Τράπεζας για το 2016 αποτελούν:  Η διαχείριση των καθυστερήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της Τράπεζας.·  Η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.·  Η ανάπτυξη συνεργασιών για την προσέλκυση κεφαλαίων με σκοπό τη διάθεσή τους στην τοπική οικονομία· και την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.  Η περαιτέρω αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών e-banking και mobile· banking.

 

Καταθέσεις:

Οι καταθέσεις της Τράπεζας την 31/12/2015 διαμορφώθηκαν σε 70,4εκ.€ από 87,5εκ.€ την 31/12/2014, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 19,5%, αντανακλώντας τις συνθήκες που επικράτησαν στην τραπεζική αγορά κατά το 2015, οι οποίες μεταξύ άλλων οδήγησαν και στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Από τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος αναφορικά με τις καταθέσεις ανά νομό προκύπτει ότι παρά τη μείωση των καταθέσεων της Τράπεζας, το μερίδιο της αυξάνεται στο Νομό Καρδίτσας και το 2015 στο 9,31% καθώς η μείωση των καταθέσεων στο Νομό ήταν μεγαλύτερη από της Τράπεζας, επισφραγίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα μέλη και οι πελάτες στην Τράπεζα.

Ταμειακά ισοδύναμα:

Αποτελούνται από τους λογαριασμούς ταμείου, καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα και καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και ανήλθαν στη χρήση 2015 στα 30,1 εκατ. ευρώ από 47,1 εκατ. ευρώ το 2014 καταγράφοντας μείωση της τάξης του 36,2%. Η μείωση τους αποτυπώνει τη σημαντική εκροή ρευστότητας λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας εντός του 2015.

Μέλη:

Ο αριθμών των συνεταίρων-μελών της Τράπεζας στις 31/12/2015 έφθασε τα 7.060, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 768 νέα μέλη ή 12,2% σε σχέση με το 2014. Μεταξύ των ετών 2010 και 2015 ο αριθμός μελών παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία και η αύξηση αγγίζει το 72%. Στόχος μας πλέον είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τα 10.000 μέλη. Έτσι θα έχουμε πραγματικά καταφέρει αυτή η Τράπεζα να γίνει Τράπεζα του Νομού μας.

Συνεταιριστικές Μερίδες:

Και το 2015 οι συνεταιριστικές μερίδες αυξήθηκαν κατά 4.224, παρουσιάζοντας αύξηση 2% περίπου.

Ίδια κεφάλαια:

Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν την 31.12.2015 σε 11,66εκατ. ευρώ έναντι 10,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 18,11%, έναντι του ελάχιστου εποπτικού δείκτη 8%, διαμορφώνοντας πλεόνασμα κεφαλαίου 7.74 εκατ. ευρώ.

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Κατσαβριά : Το ΕΚΒ Καρδίτσας μπορεί να υποστηρίξει την καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης
Επόμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ