Εννέα μήνες συστηματική δουλειά στο Νοσοκομείο Καρδίτσας


 Τις προτεραιότητες και τους στόχους που έθεσε από την πρώτη κιόλας ημέρας που ανέλαβε τα καθήκοντα του Διοικητή του Νοσοκομείου Καρδίτσας καθώς και ο τρόπος που αυτοί οι στόχοι επετεύχθησαν, αναφέρει στον απολογισμό πεπραγμένων ο Διοικητής κ. Ματθαίος Ευθυμίου. Ο κ. Ευθυμίου αναφέρεται στην κατάσταση που βρήκε, στη συνεργασία όλου του προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού) που επεδίωξε, αλλά και στα κονδύλια που ήρθαν στην κατάλληλη στιγμή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών αλλά και του εξοπλισμού, τόσο του νοσοκομείου όσο και των Κέντρων Υγείας του Νομού. Αναλυτικά ο κ. Ευθυμίου, αναφέρει:

 «Η ενασχόλησή μου με τη Διοίκηση ενός Υγειονομικού Σχηματισμού αποτελεί εκπλήρωση μιας φιλοδοξίας να προσφέρω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου και μάλιστα έτυχε να είμαι στη μάχη σε μια δύσκολη για την πατρίδα μου περίοδο και όταν επιτύχουμε τους στόχους μας να λέω με υπερηφάνεια: « Ναι ! ήμουν κι εγώ εκεί παρόν στην μάχη και έβαλα κι εγώ το δικό μου λιθαράκι, στην Αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατ΄ επέκταση της πατρίδας».

Όταν ανέλαβα 20 Απριλίου 2010 η κατάσταση που υπήρχε ήταν γιατροί με απλήρωτες εφημερίες και σε επίσχεση εργασίας καθώς και δυσλειτουργίες από την υπάρχουσα διοικητική δομή, την απουσία σχεδιασμού, την κείμενη νομοθεσία, την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και πόρων, την κουλτούρα και την νοοτροπία του προσωπικού. Άμεσες ενέργειες ήταν η ανασύνταξη όλων των Διοικητικών Δομών και στο οκτάμηνο που πέρασε ό,τι έγινε βασίστηκε στην αρχή της συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών, αλλά και στην αρχή της διατήρησης της αξιοπρέπειας και της αξιοπιστίας του νοσοκομείου.

Γενικές Δραστηριότητες του ΓΝΚ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου για το έτος 2010, προσπάθησε και επέτυχε τους στόχους που τέθηκαν από το Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο εξυγίανσης των οικονομικών και παρακολούθησης των δαπανών αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας.

Συγκεκριμένα συλλέγονταν και αποστέλλονταν μηνιαίως τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία στην αρμόδια ΥΠΕ, η ολοκλήρωση προδιαγραφών και οι προκηρύξεις διαγωνισμών του προγράμματος προμηθειών υγείας του 2010, η έναρξη έργων με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, η εκπόνηση μίνι επιχειρησιακού σχεδίου διετίας με τα σχέδια δράσης, ο σχεδιασμός πράξεων ποιότητας για την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, η πλήρης και αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων του Νοσοκομείου, Διοικητικό Συμβούλιο, Επιστημονικό Συμβούλιο, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Επιτροπή Λοιμώξεων, Επιτροπή Φαρμάκων. Αναφορικά με την Επιτροπή Ποιότητας ωστόσο, παρά του ότι δεν ορίζεται από τον Νόμο 3868/2010, κρίθηκε απαραίτητη η σύστασή της σαν όργανο υπέρ του ελέγχου της καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού με τις παρεμβατικές δράσεις στο όνομα της ποιότητας.

Ειδικές Δραστηριότητες του ΓΝΚ

1.Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Δόθηκε ιδιαίτερη φροντίδα στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ΚΥ και των Περιφερειακών Ιατρείων- ΠΙ, αλλά και στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και των υλικών. Συγκεκριμένα έγιναν παρεμβάσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων ιατρών και άλλων ειδικοτήτων, δημιουργήθηκαν τρία Κέντρα εφημέρευσης σε ΠΙ ώστε να εξυπηρετούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες όλοι οι κάτοικοι του ορεινού όγκου του νομού, έγινε σωστή κατανομή των εφημεριών, έγιναν δραστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των αντιδραστηρίων και του υγειονομικού υλικού, προσπάθειες για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος μηχανοργάνωσης και την υλοποίηση εφαρμογής των εγκυκλίων για τα 3 και ακολούθως τα 5 ευρώ. Οριστική είναι η αναβάθμιση μέσω ΕΣΠΑ των κτιρίων και η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής δαπάνης 1.300.000 ευρώ. Εντάχθηκαν επίσης στο ΕΣΠΑ η κατασκευή τριών νέων ΠΙ, Ρεντίνας, Ανθηρού και Πεζούλας. Επίσης με τις προσπάθειες της Διοίκησης και του ΕΚΑΒ μετά τις Σοφάδες εντάχθηκε και το Μουζάκι στην ευθύνη του ΕΚΑΒ και πολύ σύντομα θα ενταχθεί και ο Παλαμάς. Στόχος είναι για το 2011 να υπάρχει πλήρης κάλυψη του νομού με το ΕΚΑΒ και σε πολλές βάρδιες οι Μονάδες να είναι στελεχωμένες με ιατρούς (ειδικευόμενους και αγροτικούς σε εθελοντική βάση αρχικά). Στόχος είναι η διασύνδεση του ΕΚΑΒ με το ΤΕΠ, η εκπαίδευση και επανεκπαίδευση όλων των πληρωμάτων ασθενοφόρων.

ΞΕΝΩΝΑΣ ‘’ΖΕΦΥΡΟΣ”- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

Στον ξενώνα ‘’ ΖΕΦΥΡΟΣ” φιλοξενούνται 9 ψυχικά πάσχοντες και λειτουργεί με όλες τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Το νοσοκομείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή διαβίωση των μελών και για την βελτίωση των υποδομών με την συντήρηση των κτιρίων και των εσωτερικών χώρων. 

2. Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας- Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας 

Στην προσπάθεια εκπλήρωσης της αποστολής του Νοσοκομείου, σχεδιάστηκε διετής στρατηγικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ενέργειες που κρίθηκαν ως απαραίτητες παρεμβάσεις και χρειάζεται να γίνουν για να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε μίκρο και μάκρο  επίπεδο φροντίδας. Όλοι οι στόχοι εμφανίζονται στον Πίνακα 1.

 Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο οι δράσεις που επιτεύχθηκαν στο ΓΝΚ για το 2010 είναι οι εξής:

1.Διασύνδεση του ΕΚΑΒ με το ΤΕΠ, Λειτουργία του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας- ΤΗΝ, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Τα τμήματα αυτά αποτελούν λειτουργική αλυσίδα. Για το ΤΕΠ καταβλήθηκε κάθε οργανωτική προσπάθεια για την μηχανοργάνωση, τον έλεγχο των απαιτήσεων σε υλικά, τη χρέωση των υλικών στα ασφαλιστικά ταμεία, την έγκαιρη διακίνηση των περιστατικών. Καθιερώθηκε ομάδα διαλογής από ιατρό και νοσηλευτή και ζητήσαμε επικουρικούς ιατρούς (παθολόγο, χειρουργό, καρδιολόγο και ορθοπεδικό ) αποκλειστικά για το ΤΕΠ.

Τέθηκε υπεύθυνος ιατρός Διευθυντής για το ΤΕΠ και ήδη έχουν τεθεί οι κανόνες και οι προδιαγραφές για την αποτελεσματική λειτουργία του ΤΕΠ (εκπαίδευση στην επείγουσα ιατρική ιατρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, εκπαίδευση ομάδας διαλογής στο ΓΝ Παπαγεωργίου, ορθολογική χρήση υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων).

Το ΤΗΝ είναι συνέχεια του ΤΕΠ, αποτελεί κομμάτι του ΤΕΠ και οργανώθηκε σε συνδυασμό με αυτό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αποτελεσματική λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων- ΤΕΙ, να λειτουργούν κάθε ημέρα όλες οι ειδικότητες που καλύπτουν και το ΤΕΠ, ώστε με την ομάδα διαλογής του ΤΕΠ να φιλτράρονται τα περιστατικά και τα μη χρήζοντα άμεση ιατρική φροντίδα να παραπέμπονται στα ΤΕΙ.

2. Κλινικές και Τμήματα- Περίθαλψη Ασθενών. Για την ομαλή λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και γενικά για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών πραγματοποιήθηκαν όλες εκείνες οι ενέργειες έχοντας υπόψη την κάλυψη των κενών θέσεων, την επιμόρφωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τους τρόπους υποκίνησης του δυναμικού. Επίσης έγιναν δραστικές παρεμβάσεις στην ορθολογική χρήση του υγειονομικού υλικού, των φαρμάκων και των αντιδραστηρίων. Τα αποτελέσματα από την εξοικονόμηση δαπανών παρατίθενται στον Πίνακα 1.

Πίνακα1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΩΝ 2009 – 2010

ΚΑΕ

ΕΙΔΟΣ

2009

2010

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ποσοστό

1311

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

2.400.096,76

1.727.525,09

-672.571,67

28%

1312

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

5.701.621,39

4.963.427,56

-738.193,83

 

12%

1313

Προμήθεια ορθοπεδικού υλικού

731.109,44

461.412,43

-269.697,01

36,88%

 

1359

Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού

1.115.022,08

1.037.729,46

-77.292,62

6,9%

 

ΣΥΝΟΛΟ

9.947.849,67

8.190.094,54

-1.757.755,13

17,6%

       

 

Κτιριολογική Αναβάθμιση- Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός. Το ΓΝΚ υστερεί στην συντήρηση του κτιρίου λόγω παλαιότητας και στην ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Αντιληφθήκαμε ότι για την επόμενη δεκαετία εάν θέλουμε να έχουμε ένα Νοσοκομείο άρτιο από πάσης πλευράς  η μόνη πηγή χρηματοδότησης είναι το ΕΣΠΑ και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να  εντάξουμε όλα τα σχεδιαζόμενα έργα στο ΕΣΠΑ. Υπάρχει μια ομάδα ΕΣΠΑ με διαχειριστική επάρκεια με επικεφαλής την κ. Μ Τσιαμούρα που έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.     

ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 το ΓΝ Καρδίτσας πιστοποιήθηκε με Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α (έως 234.000,00€) και τύπου Β,  τον Δεκέμβριου του 2009.

Αξιοποιώντας κάθε δυνατό πόρο το Νοσοκομείο σχεδιάζει και διεκδικεί τα παρακάτω έργα (υποδομών και προμηθειών) για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο.

Πίνακας 2 ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

  ΣΤΑΔΙΟ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία του Γ.Ν. Καρδίτσας

368.667,90€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Κέντρων Υγείας του  Γ.Ν. Καρδίτσας

900.000,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου  ΑΝΘΗΡΟΥ

150.000,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου  ΠΕΖΟΥΛΑΣ

150.000,00€

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου ΡΕΝΤΙΝΑΣ

200.000,00€

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ  Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γ.Ν. Καρδίτσας

1.806.000,00€

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Προμήθεια και εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 16 τομών στο Γ.Ν. Καρδίτσας

450.000,00€

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Γ.Ν. Καρδίτσας

3.400.000,00€

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ανέγερση κτιρίου για την στέγαση της Νοσηλευτικής Σχολής, ΚΕΚ Επαγγελματιών Υγείας στο Χώρο του Νοσοκομείου

2.000.000,00€

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΓΝ

2.500.000,00€

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝ.ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή και εξοπλισμός Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων στο ΓΝ Καρδίτσας

1.965.814,57€

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Υποέργο ψυχιατρικής για ηλεκτρομηχανολογικά και κεντρική θέρμανση

200.000,00€

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Κατασκευή και εξοπλισμός  Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου στο Γ.Ν. Καρδίτσας

2.000.000,00€

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΘΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

Λειτουργικές δαπάνες της ψυχιατρικής πτέρυγας για τα δυο πρώτα έτη

1.528.699,84€

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Έργα με Χρηματοδότηση του Νοσοκομείου. Α) Ανακαίνιση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προϋπολογισμού 45.000 ευρώ Β) Δημιουργία Parking του Νοσοκομείου Γ) Δημιουργία Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας για την εξυπηρέτηση των ασθενών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα φθοράς όπως καρκίνος, ρευματοπάθειες, νόσοι κολλαγόνου αιματολογικές παθήσεις κλπ. Δ) Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπου έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό με την Τεχνική Υπηρεσία και βέβαια ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες.

Ορθολογική Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού. Έγιναν και γίνονται παρεμβάσεις και ενημερώσεις προς όλους τους χρήστες των υλικών, έγινε καταγραφή των πραγματικών αναγκών της κάθε κλινικής και τμήματος, έγινε έλεγχος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και επιχειρήθηκε δραστική περικοπή με γνώμονα πάντα ‘’ Το φθηνότερο κόστος με την καλλίτερη ποιότητα υπηρεσιών”. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα…

Ορθολογική Διαχείριση Φαρμάκων. Από τον Σεπτέμβριο και μετά την συγκρότηση της Επιτροπής Φαρμάκου σε συνεργασία πάντα με το Επιστημονικό Συμβούλιο και τους Διευθυντές των κλινικών και τμημάτων πετύχαμε πολύ σημαντικά πράγματα.

Συγκεκριμένα ήδη από τον Σεπτέμβριο υπάρχει μια προοδευτική μείωση της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης από 450.000-550.000 ευρώ που ήταν πριν τον Σεπτέμβριο φθάσαμε τον Δεκέμβριο 315.000 ευρώ.  

Το Επιστημονικό Συμβούλιο μετά από αίτησή μου εισηγήθηκε την συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία, η Επιτροπή Φαρμάκου διαχειρίστηκε τις εκπτωτικές τιμές από τις εταιρίες, καθόρισε το νέο συνταγολόγιο και τους κανόνες που θα διανέμονται τα σκευάσματα του φαρμακείου και η αναλογία πρωτότυπα/αντίγραφα είναι 38/62 %.

Στόχος είναι η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη να φθάσει τις 250.000 ευρώ δηλαδή αυτή που αναλογεί στον προϋπολογισμό του 2011.   

Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μετά το νέο συνταγολόγιο για το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουάριος 2011 το κόστος φαρμάκου είναι 93.569,87 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2010 ήταν 183.104,08 ευρώ.   

Ορθολογική Διαχείριση Αντιδραστηρίων. Παρά τις πιέσεις και παρεμβάσεις που έγιναν την περασμένη χρονιά  έγινε μια μικρή μείωση του κόστους που επιτεύχθηκε από τα ΚΥ με τις περικοπές που έκανα. Για το 2011 θα γίνει οπωσδήποτε μείωση του κόστους εφαρμόζοντας την τακτική των ΚΥ και την τακτική Λοβέρδου δηλαδή νυστέρι που το γνωρίζω άριστα. Τα αποτελέσματα από τις παραπάνω δράσεις φαίνονται στον πίνακα 1.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

1. Εξασφάλιση του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων

Στις Διοικητικές υπηρεσίες και στον Νοσηλευτικό Τομέα παρά την πρόωρη συνταξιοδότηση 90 υπαλλήλων με τις κατάλληλες αναδιαρθρώσεις, τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, τις μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλα νοσοκομεία και τις νέες προσλήψεις 7Κ επιτεύχθηκε η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. Ο μόνος τομέας που δεν καλύπτεται επαρκώς είναι η καθαριότητα.

Στο ιατρικό σώμα υπάρχουν ελλείψεις ιατρών τόσο στα ΚΥ, όσο και στο Νοσοκομείο. Γεγονός είναι ότι από Διοικητικής πλευράς έγινε εντός του 2010 ό,τι ήταν απαραίτητο για την έγκαιρη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, την έγκαιρη κρίση ΣΚΕΙΟΠΝΙ όλων των θέσεων, την τακτοποίηση όλων των αναβαθμίσεων το 2010. Πιστεύουμε ότι το 2011 η σύνθεση του ιατρικού σώματος και με τους επικουρικούς θα είναι τέτοια που θα καλύπτονται επαρκώς όλες οι υπηρεσίες υγείας που προβλέπονται από τον υπάρχοντα οργανισμό.

2. Επιμόρφωση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε παλαιότερη έρευνα του Νοσοκομείου με θέμα την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του ΓΝ Καρδίτσας, καταγράφηκε η επιθυμία των υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών και ιδιαίτερα της νοσηλευτικής υπηρεσίας, για συμμετοχή της σε επιμορφωτικά σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και συνεπώς την βελτίωση της αποδοτικότητας τους στην καθημερινή τους εργασία και την ενδυνάμωση της επιστημονικής τους ιδιότητας.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση έθεσε σε προτεραιότητα την εκπαίδευση του Νοσηλευτικού και Ιατρικού προσωπικού μέσω διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών – ασθενών που επισκέπτονται το Νοσοκομείο.

Για την εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού, το έτος 2010, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Έναρξη του Ά κύκλου Μαθημάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν το 2010 είναι οι εξής :

 • ü 12/11/2010: Ο ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη Νοσηλευτική.

 • ü Βασικές αρχές Ηθικής και Δεοντολογίας,

 • ü 15-18-19/11/2010: Υγιεινή των χεριών ( η συγκεκριμένη διάλεξη εντάσσεται στα πλαίσια έναρξης εφαρμογής δράσεων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας),

 • ü 2/12/2010: Εισαγωγή στις νοσοκομειακές λοιμώξεις – μέτρα προφύλαξης λοιμωδών νοσημάτων για το υγειονομικό προσωπικό,

Διοργάνωση σεμιναρίων με θέμα: « Βασική Υποστήριξη Ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση (BLS & AED Provider Course) ».

Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και το Ελληνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης στην Αναζωογόνηση, 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής ποιότητας και σε συνεργασία με την υπεύθυνη νοσηλεύτρια Επιτήρησης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων έγινε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με το πλύσιμο των χεριών, καθώς και έναρξη προγράμματος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με παράλληλη οργάνωση σχετικής διαδικασίας ελέγχου.

Για το 2011 έχουν προγραμματιστεί οι εξής δραστηριότητες :

 • 1. Συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τη διεξαγωγή μαθημάτων για το προσωπικό της Νοσηλευτικής υπηρεσίας στο χώρο του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει τα παρακάτω προγράμματα:
 • ü Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες – Πρόγραμμα ΗΡΩΝ 2 (πρόγραμμα 50 ωρών)
 • ü Πρόγραμμα Πληροφορικής επιπέδου ΙΙ (πρόγραμμα 50 ωρών)
 • ü Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Ι (πρόγραμμα 50 ωρών)
 • 2. Συνέχεια του Ά κύκλου Μαθημάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης.
 • 3. Συνέχεια σεμιναρίων με θέμα: «Βασική Υποστήριξη Ζωής και αυτόματη εξωτερική απινίδωση (BLS & AED Provider Course) »
 • 4. Οργάνωση και ενημέρωση εκπαιδευτικού αρχείου νοσηλευτών (διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών, καταγραφή προηγούμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αξιολόγηση των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης)
 • 5. Καταγραφή και οργάνωση του εξοπλισμού του Νοσοκομείου για περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής και οργάνωση Ομάδας Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στο Νοσοκομείο με βάση την Υπουργική Απόφαση Υ4Α/οικ.15576
 • 6. Οργάνωση του Συστήματος Διαλογής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.
 • 7. Διοργάνωση κλινικών φροντιστηρίων με θέματα «Διαχείριση αεραγωγού» και Διαχείριση πολυτραυματία»

Επέκταση Μηχανοργάνωσης- ΟΠΣΥ- Επίτευξη Στόχων Μνημονίου

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του αναθεωρημένου ΄΄ Μνημονίου΄΄  είναι η πλήρης μηχανοργάνωση- ΟΠΣΥ. Η υπάρχουσα δομή καλύπτει πλήρως όλες τις υπηρεσίες  εκτός από το Ατομικό Συνταγολόγιο- LIS. Η εταιρεία που υποστηρίζει το σύστημα είναι η Computer Team. Όσες προσπάθειες έκανα για την επέκταση του συστήματος και στον νοσηλευτικό τομέα δεν εγκρίθηκαν από τη Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ λόγω των γνωστών προβλημάτων (Computer solution) σε επίπεδο Θεσσαλίας.

Παρά ταύτα με τις προσπάθειες του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου μας είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε με επιτυχία όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη των στόχων του ΄΄Μνημονίου΄΄ και η υπάρχουσα κατάσταση σύμφωνα με το Τμήμα Πληροφορικής μπορεί να αποτυπωθεί στις παρακάτω 7 προτάσεις. 

 

 • 1. Διπλογραφικό σύστημα σε επίπεδο εξοπλισμού και λογισμικού σε πλήρη λειτουργία
 • 2. Συνδέσεις Δημόσιου λογιστικού με λογαριασμούς της γενικής λογιστικής υφίστανται
 • 3. Έναρξη διαδικασίας εισαγωγής ενιαίας κωδικοποίησης σε υγειονομικό υλικό, φάρμακα, αντιδραστήριο και πάγια στο πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Ήδη στα φάρμακα υπάρχει καταχωρημένος ηλεκτρονικά ο κωδικό ΕΟΦ.
 • 4. Λειτουργίας εφαρμογής των ραντεβού στα Κ.Υ. του νομού και είσπραξη του προβλεπόμενου ποσού (3 euro) της επίσκεψης.
 • 5. Ύπαρξη υποδομής (Η/Υ, διασύνδεση στο διαδίκτυο) σε επίπεδο Νοσοκομείου (εξ. Ιατρεία-ΤΕΠ) αλλά και στα Κ.Υ. για την υποδοχή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
 • 6. Απουσία εφαρμογής ατομικού και γενικού συνταγολογίου στις κλινικές του Νοσοκομείου (εξαίρεση 1 κλινική -ορθοπεδική)
 • 7. Προσπάθεια από τμήμα Πληροφορικής δημιουργίας και χρήσης εφαρμογής ατομικού και γενικού συνταγολογίου σε επίπεδο κλινικής.

Ειδικά για την δράση 7 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής και κατόπιν δικής μου πρότασης έχει ετοιμάσει ειδικό λογισμικό για κάθε κλινική με στοιχεία εισροών-εκροών και γενικά όλες τις παραμέτρους ενός ατομικού συνταγολογίου ώστε να γίνεται αναλυτικός έλεγχος του κόστους.

Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας του ΓΝ Καρδίτσας – ΕΡΕΥΝΑ

Για το έτος 2010 διενεργείται μια έρευνα με θέμα την αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των ασθενών του ΓΝ Καρδίτσας και με τίτλο: ‘’ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΑΣ”. 

Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια με σκοπό την ανίχνευση επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών που επισκέπτονται το Νοσοκομείο. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τον Νοέμβριο του 2010, στις Κλινικές, στα τμήματα Ακτινολογικό, Μικροβιολογικό, Μικροβιολογικό, Αιμοδοσία, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και συμπληρώθηκαν από τους ασθενείς που επισκέφθηκαν τα παραπάνω τμήματα.

Εκείνο που εξετάζουν τα ερωτηματολόγια, είναι η συμπεριφορά ιατρών και νοσηλευτών, οι χρόνοι αναμονής για την κάθε εξέταση και διάγνωση, η συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των χώρων του Νοσοκομείου, καθώς και οι υπηρεσίες τροφοδοσίας και η ποιότητα φαγητού.

Με την επεξεργασία των ερωτηματολογίων και την εκπόνηση των πρώτων αποτελεσμάτων, σκοπός αφενός είναι να ανιχνευτεί το επίπεδο της ποιότητας και αφετέρου να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να ενδυναμωθούν τα αδύναμα σημεία, είτε είναι στη Διοικητική ροή, είτε είναι στην Ιατρική υπηρεσία ή στη Νοσηλευτική. Στα αδύναμα σημεία θα γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις όπως π.χ. στο τμήμα επειγόντων περιστατικών το 45.5% των πολιτών που το επισκέπτονται δεν γνωρίζει αν ο γιατρός που τον εξετάζει είναι ειδικευόμενος, επιμελητής, επικουρικός. Η παρέμβαση που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν όλοι οι γιατροί να φορούν το καρτελάκι με τα στοιχεία τους προκειμένου να γνωστοποιείται η ταυτότητά τους και η ειδικότητά τους στους ασθενείς. 

Πρώτα Αποτελέσματα: Από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, προέκυψε, ότι οι υπηρεσίες υγείας που παρέχει το Νοσοκομείο Καρδίτσας, αξιολογούνται από τους πολίτες γενικά ως  «καλές» στα περισσότερα πεδία, ωστόσο φαίνεται ότι εκεί που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και να βελτιωθεί η υφιστάμενη παρεχόμενη ποιότητα, είναι στο πεδίο της καθαριότητας των χώρων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία. Επιπλέον, παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν στη συμπεριφορά του προσωπικού της νοσηλευτικής υπηρεσίας των Εξωτερικών Ιατρείων καθώς αξιολογήθηκαν ως μέτριες.

Τα ερωτηματολόγια θα συνεχίσουν να διανέμονται στο Νοσοκομείο Καρδίτσας ως το τέλος Μαρτίου του 2011, και αμέσως μετά την επεξεργασία τους θα σχεδιαστούν παρεμβάσεις επί των αδύναμων σημείων αυτών.

Επόμενη έρευνα η οποία θα διεξαχθεί στο 2011 αφορά στην καταγραφή της νοοτροπίας του προσωπικού σε σχέση με την πρόληψη νοσημάτων. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν και την βάση για την διενέργεια οποιασδήποτε παρέμβασης προκειμένου το προσωπικό του Νοσοκομείου να υιοθετήσει την πρόληψη ως θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Θεωρώ ότι έγινε ένα βήμα για την αναδιοργάνωση του Νοσοκομείου, στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, για τον εξορθολογισμό και τη μείωση του κόστους των υλικών, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση, θέματα ποιότητας, επίτευξη στόχων του ‘’ μνημονίου”, ΕΣΠΑ.

Τέθηκαν οι βάσεις για το 2011 ώστε να έχουμε ένα ποιοτικότερο και αποδοτικότερο νοσοκομείο, μια χρονιά που θα σηματοδοτήσει τις αλλαγές που θα ανταποκρίνονται για τις ανάγκες του Νομού για την επόμενη δεκαετία».   

Προηγούμενο άρθρο ΛΙΓΟ ΓΕΛΙΟ
Επόμενο άρθρο Το έλεύθερο λογισμικό σε σχολικές μονάδες του Ν. Καρδίτσας